กองเรือบริษัท

 ชื่อเรือ   สมูธซี
 ชนิดเรือ  ท้องเรือสองชั้น  กรอสตันเนต  2,983  สินค้า  น้ำมันใส
 ปีที่สร้าง  1986  เดทเวทตัน  4,974  เส้นทางขนส่ง  ภายในประเทศ

 ชื่อเรือ   สมูธซี 2
 ชนิดเรือ  ท้องเรือสองชั้น  กรอสตันเนต  1,989  สินค้า  น้ำมันใส
 ปีที่สร้าง  1983  เดทเวทตัน  3,043.60  เส้นทางขนส่ง  ภายในประเทศ

 ชื่อเรือ   สมูธซี 5
 ชนิดเรือ  ท้องเรือสองชั้น  กรอสตันเนต  981  สินค้า  น้ำมันดำ
 ปีที่สร้าง  1992  เดทเวทตัน  1,283  เส้นทางขนส่ง  ภายในประเทศ

 ชื่อเรือ   สมูธซี 102
 ชนิดเรือ  เปลือกเรือสองชั้น  กรอสตันเนต  1,993  สินค้า  น้ำมันใส
 ปีที่สร้าง  2006  เดทเวทตัน  3,214.86  เส้นทางขนส่ง  ต่างประเทศ(เฉพาะเขต)

 ชื่อเรือ   สมูธซี 17
 ชนิดเรือ  เปลือกเรือสองชั้น  กรอสตันเนต  1,388  สินค้า  น้ำมันใส
 ปีที่สร้าง  2005  เดทเวทตัน  2,290  เส้นทางขนส่ง  ภายในประเทศ

 ชื่อเรือ   สมูธซี 18
 ชนิดเรือ  เปลือกเรือสองชั้น  กรอสตันเนต  5,169  สินค้า  น้ำมันดำ
 ปีที่สร้าง  2015  เดทเวทตัน  9,020  เส้นทางขนส่ง  ภายในประเทศ

 ชื่อเรือ   สมูธซี 21
 ชนิดเรือ  ท้องเรือสองชั้น  กรอสตันเนต  966  สินค้า  น้ำมันดำ
 ปีที่สร้าง  2012  เดทเวทตัน  1224.32  เส้นทางขนส่ง  ภายในประเทศ


Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.