ลูกค้าของเรา

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท พีเอสพี สเปเชียลตี้ จำกัด


Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.