กิจกรรมภายในบริษัท

21-25 กันยายน 2560

กิจกรรมท่องเที่ยวบริษัทประจำปี 2560 ประเทศเกาหลีใต้

อ่านต่อ

10-13 พฤษภาคม 2559

ร่วมการฝึกแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ ISPS Code ของบริษัท IRPC จำกัด (มหาชน) ภายใต้รหัสการ

อ่านต่อ

28 เมษายน 2559

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท สมูธซี จำกัดที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสากล IS

อ่านต่อ

12 เมษายน 2559

ทำบุญบริษัทและสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

อ่านต่อ

22 มกราคม 2559

งานสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2559

อ่านต่อ

12 มกราคม 2559

เรือสมูธซี 18 พร้อมใช้งานแล้ว และการทำบุญเรือเพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านต่อ

17-20 กรกฎาคม 2558

2015年中国香港,深

อ่านต่อ


28 เมษายน 2559

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท สมูธซี จำกัดที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสากล ISO 9001:2015


วันที่ 28 เมษายน 2559 ทางบริษัท สมูธซี จำกัด เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานทางด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อยกระดับการทำงานของบริษัทให้มีมาตรฐานสากล และเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก โดยในการนี้ทางบริษัท เอซีเอ็ม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันที่ตรวจประเมิน (Certification Body: CB) ที่ได้รับการรับรองจาก The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) จากประเทศอังกฤษมาทำการตรวจประเมินในครั้งนี้


  
  

Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.