เหตุการณ์สำคัญ

    2544

    2545

    2546 - 2547

    2551

    2554

    2558

    2559

    2560  


  

ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของเรือภายใต้การดำเนินงานธุรกิจทั้งสิ้น 8 ลำ โดยมีขนาดกองเรือกรอสตันเนตประมาน 20,000 ตัน ขนส่งสินค้าปิโตรเลียมเหลวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 


Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.