เหตุการณ์สำคัญ

    2544

    2545

    2546 - 2547

    2551

    2554

    2558  

    2559

    2560


  

นำเข้าเรือ “สมูธซี 17” ขนาดระวางบรรทุก 2,153.44 CBM ปีที่สร้าง 2548

นำเข้าเรือต่อใหม่ “สมูธซี 18” ขนาดระวางบรรทุก 9,258.10 CBM ปีที่สร้าง 2558

 


Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.