เหตุการณ์สำคัญ

    2544

    2545

    2546 - 2547  

    2551

    2554

    2558

    2559

    2560


  

นำเข้าเรือ “สมูธซี 2” ขนาดระวางบรรทุก 3,372 CBM ปีที่สร้าง 2526

นำเข้าเรือ “สมูธซี 3” ขนาดระวางบรรทุก 6,700 CBM ปีที่สร้าง 2526

 


Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.