เหตุการณ์สำคัญ

    2544

    2545  

    2546 - 2547

    2551

    2554

    2558

    2559

    2560


  

เริ่มดำเนินธุรกิจจากการซื้อเรือ “สมูธซี” ขนาดระวางบรรทุก 5,439.66 CBM ปีที่สร้าง 2529 เป็นลำแรก เพื่อการขนส่งสินค้าประเภทปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ


Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.