เหตุการณ์สำคัญ

    2544  

    2545

    2546 - 2547

    2551

    2554

    2558

    2559

    2560


  

ก่อตั้งบริษัท สมูธซี จำกัด ภายใต้เจตนารมณ์เพื่อการขนส่งสินค้าปิโตรเลียมเหลวทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมงานและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ 
 


Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.