ร่วมงานกับเรา

รองต้นกล (2/E)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยเหลือต้นกลเรือและทำตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของฝ่ายห้องเครื่อง ควบคุมการทำงาน บำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่และเครื่องจักรช่วยต่างๆ จัดแบ่งหน้าที่ขณะเรือทิ้งสมอ เช่น ยามเรือเดิน ยามทิ้งสมอ ทดสอบ

คุณสมบัติและประสบการณ์

1. มีอายุขั้นต่ำ 25 ปี บริบูรณ์
2. มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งรองต้นกลไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ ตำแหน่งนายช่างกลที่ 3 ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
3. มีประสบการณ์การอยู่เรือบรรทุกสินค้าระวางเหลวไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. ไม่เคยทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานขั้นร้ายแรง
5. ไม่เคยต้องโทษในคดีความต่างๆ 
 

คุณสมบัติด้านการฝึกอบรม

ตามข้อกำหนดของการจัดคนประจำเรือและประกาศนียบัตรผู้ทำการฝ่ายเดินเรือของกรมเจ้าท่า

สนใจติดต่อ

ฝ่ายคนประจำเรือบริษัท สมูธซี จำกัด

924 อาคารตะล่อมสินชั้น 6 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

โทรศัพท์: +662249-8741-4  แฟลกซ์: +662249-8745

อีเมล์: recruiter@smoothsea.co.th 
 

rolex replica


Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.