ร่วมงานกับเรา

ต้นเรือ (C/0)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยเหลือนายเรือและทำตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของฝ่ายปากเรือ รับผิดชอบงานการลงสินค้า การทำความสะอาดถังสินค้า รวมถึงการตรวจวัดและติดตามสถานะของตัวเรือและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ 
 

คุณสมบัติและประสบการณ์

1. มีอายุขั้นต่ำ 25 ปี บริบูรณ์
2. มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งต้นเรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. มีประสบการณ์ตำแหน่งนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือไม่น้อยกว่า 18 เดือน
4. มีประสบการณ์การอยู่เรือบรรทุกสินค้าระวางเหลวไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5. ไม่เคยทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานขั้นร้ายแรง
6. ไม่เคยต้องโทษในคดีความต่างๆ

คุณสมบัติด้านการฝึกอบรม

ตามข้อกำหนดของการจัดคนประจำเรือและประกาศนียบัตรผู้ทำการฝ่ายเดินเรือของกรมเจ้าท่า

สนใจติดต่อ

ฝ่ายคนประจำเรือบริษัท สมูธซี จำกัด

924 อาคารตะล่อมสินชั้น 6 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

โทรศัพท์: +662249-8741-4  แฟลกซ์: +662249-8745 
อีเมล์: recruiter@smoothsea.co.th


Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.