รางวัลและเกียรติประวัติ

รางวัลปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ควบคุมการสูญหายของน้ำมันน้อยกว่า 0.25% ประจำปี 2558

เรือสตาร์เอเชียของบริษัท สตาร์แท๊งค์เกอร์ จำกัด ภายให้การบริหารงานของบริษัท สมูธซี จำกัด ได้รับรางวัลปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ควบคุมการสูญหายของน้ำมันน้อยกว่า 0.25% ประจำปี 2558 จากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 


รางวัลการควบคุมการปราศจากอุบัติการณ์ (อีเอชเอส)
 

บริษัทได้รับรางวัลการควบคุมการปราศจากอุบัติการณ์ โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555
 


ประกาศนียบัตรด้านการอบรมคุณภาพ

 

เพื่อการควบคุมมาตรฐานการอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับเรือ ภายใต้บทบัญญัติของ เอสทีซีดับบลิวและไอเอสเอ็ม จากโรงเรียนสอนการเดินเรือเค็มสตาร์ 


รางวัลดีเด่นการควบคุมการสูญหายของน้ำมัน ประจำปี 2554

เรือสมูธซี 28 จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นการควบคุมการสูญหายของน้ำมัน ประจำปี 2554 จากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
 


การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้เอสเอชอี
 

กองเรือสมูธซีได้รับรางวัลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ดังนี้

  • 2558   เรือสมูธซี

  • 2556   เรือสมูธซี, เรือสมูธซี 2

  • 2555   เรือสมูธซี

  • 2554   เรือสมูธซี 2

  • 2553   เรือสมูธซี

  • 2552   เรือทรานส์ระยอง

  •  

รางวัล 10,000 เที่ยวเรือที่ปลอดภัย 

 

กองเรือสมูธซี ได้รับรางวัล 10,000 เที่ยวเรือที่ปลอดภัย โดยปราศจากอุบัติเหตุ ที่ท่าเรือไทยออยล์ จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

  • 10 พ.ย. 2553 – 1 พ.ย. 2557     เรือสมูธซี 2, เรือสมูธซี 5, เรือสมูธซี 102, เรือเทพสุดา
     

ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า 
 

เรือสตาร์เอเชียของบริษัท สตาร์แท๊งค์เกอร์ จำกัด ภายใต้การบริหารงานของบริษัท สมูธซี จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า เพื่อแสดงว่าเป็นเรือที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎการเดินเรือ และเป็นชาวเรือที่ดี ประจำปี 2560Copyright © 2016 Smooth Sea Co., Ltd. All rights are reserved.